Tietosuoja-/rekisteriseloste sekä Evästeseloste

EU:n asetuksen 2016/679 (EU:n Tietosuoja-asetus) ja Suomen Tietosuojalain mukainen tietosuoja-/rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Oy C.E. Lindgren Ab
Y-tunnus: 0130246-5
Osoite: Raudoittajantie 5, 06450 Porvoo
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: alexander.brunow@celindgren.fi
Rekisterin nimi: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oy C.E. Lindgren Ab:n asiakas- ja markkinointirekisterin avulla

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain niiden käyttötarpeen vaatiman ajan.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisesti tiedot saadaan suoraan rekisteröitävältä henkilöltä esimerkiksi sisään tulevan tilauksen, verkkosivustomme kautta saapuvan yhteydenoton tai myynti-/messutapahtuman kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön vaatimilla tavoilla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja pääsy rajataan vain vaadittaville henkilöille. Rekisteriin talletetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittaessa ja niiden käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse seuraavasti:

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Selosteen muuttaminen

Pyrimme kehittämään palvelujamme ja sen vuoksi saatamme päivittää myös tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.

Evästeet

Yleistä

Tämä sivusto käyttää evästeitä mm. parantaakseen sivuston käyttökokemusta.

Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet tallentuvat selaimeesi, jotta voimme tarjota sivuston toiminnan kannalta olennaiset perustoiminnallisuudet.

Käytämme myös muun tyyppisiä evästeitä mm. analysoidaksemme sivuston käyttöä ja tarjotaksemme tiettyjä toiminnallisuuksia ja palveluita. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi, ja sinulla on mahdollisuus kieltäytyä niiden käytöstä. Huomaathan kuitenkin, että se voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Talletettavat evästeet tallentuvat keksikohtaisesti yhdestä minuutista useiksi vuosiksi.
Aina käytössä